When Bouquets Meet Garlands Workshop for Mother’s Day

เก็บภาพบรรยากาศอันแสนสนุกสนานและอบอุ่นพร้อมด้วยความสุขความรักก่อนวันแม่ในปีนี้ กับเวิร์คชอปงานดอกไม้ไทยและสากลในรูปแบบอันสวยงามจาก ทีม Close To Nature® Flowers ที่ให้คุณลูกได้ส่งมอบความรักให้คุณแม่แบบ 2 in 1 ในรูปแบบแจกันดอกไม้และมาลัย มาไว้ในชิ้นเดียวกันมาฝากค่ะThese one of a kind flower piece can be served double [...]