Description

Akorn(R) คือ โลโก้ของร้านที่ลูกค้ามักจะถามว่าคือรูปอะไร ครบรอบสิบปี Close To Nature จึงทำออกมาให้เด่นชัดเป็นรูปทรงแท้ๆของลูกต้นโอ้ค (Acorn) ที่กระรอกชอบแทะกิน เป็น signature product ใหม่ ทรงโดมรอบด้าน ตั้งโชว์ได้ เหมาะเป็นของขวัญง่ายๆให้ได้ทุกโอกาส ใส่ของที่ระลึกหรือตุ้กตาพร้อมดอกไม้สวยงาม