Description

จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ของ Close To Nature Flowers ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเผื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายและยังคงความสวยงามประณีตอันเป็นเอกลักษณ์ของร้านเรา จึงได้รังสรรค์ผลงาน ” Rosie Tuba ” น้องใหม่ในตระกูล Tuba ของเรา ได้รับแรงบันดาลใจจากกระบอกโปสเตอร์ ด้วยขนาดที่ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปทำให้มีความสะดวกในการให้และรับ ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและสวยงามประณีตสามารถซื้อไปใช้มอบให้คนพิเศษได้ในหลายๆโอกาส #since2008 #10years #CloseToNature Flowers #Bangkok Flowers